Chcąc pracować w transporcie drogowym czy jako instruktor nauki jazdy, musisz zdobyć odpowiednie kwalifikacje, i tak parując w transporcie drogowych chcąc przewozić rzeczy czy osoby kwalifikacja wstępna przyspieszona jest niezbędna do wykonywania pracy w charakterze kierowcy w tym zakresie. Natomiast jako instruktor czy wykładowca nauki jazdy niezbędny jest kurs instruktorski zakończony egzaminem państwowym. Potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji jest świadectwo kwalifikacji zawodowej, legitymacja instruktorska które uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje. Osoba biorąca udział w szkoleniu odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej jak i niezbędną wiedzę teoretyczną.