kat-ceMając prawo jazdy kategorii C+E posiadasz uprawnienia do kierowania:

  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy / przyczep.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C+E wynosi: 21 lat.

Jak wygląda szkolenia na kat. C+E:

Szkolenie obejmuje 25 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym program szkolenia obejmuje: przygotowanie przyczepy do jazdy, sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą, obsługa świateł, manewrowanie pojazdem z przyczepą, jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie, czynności kontrolne na drodze
Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.
Po skończonym kursie, kursantowi zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt egzaminu kategorii C+E:

  • praktyka 245 zł

Egzamin składa się wyłącznie z praktyki.