kat-beMając prawo jazdy kategorii B+E posiadasz uprawnienia do kierowania:

  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy, przy czym masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B+E wynosi: 18 lat.

Jak wygląda szkolenia na kat. B+E:

Szkolenie obejmuje 15 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym program szkolenia obejmuje: przygotowanie przyczepy do jazdy, sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą, obsługa świateł, manewrowanie pojazdem z przyczepą, jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie, czynności kontrolne na drodze
Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.
Po skończonym kursie kursantowi zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt egzaminu kategorii B+E:

  • praktyka 200 zł

Egzamin składa się wyłącznie z egzaminu praktycznego.

Wkrótce w Lambo – Nauka Jazdy