Mając prawo jazdy kategorii C1 posiadasz uprawnienia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C wynosi: 18 lat.

Jak wygląda szkolenia na kat. C1:

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym program szkolenia obejmuje: przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy, mocowanie i zabezpieczenie ładunku, ruszanie, obsługa biegów, hamowanie, manewrowanie samochodem ciężarowym, jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości), Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie, czynności kontrolne na drodze.
Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.
Po skończonym kursie, kursantowi zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt egzaminu kategorii C1:

  • teoria 30 zł
  • praktyka 170 zł