kategoria-b1Mając prawo jazdy kategorii B1 posiadasz uprawnienia do kierowania:

  • czterokołowcem, czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
    a) w przypadku przewozu rzeczy 550kg,
    b) w przypadku przewozu osób 400kg.
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B1 wynosi: 16 lat.

Jak wygląda szkolenia na kat. B1:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym program szkolenia obejmuje: zawracanie na skrzyżowaniu i z wykorzystaniem infrastruktury drogi, elementy manewrów parkowania jazda po drogach z ograniczoną prędkością jak i poza obszarem zabudowanym lub na drogach o prędkości większej niż 60 km/h. Manewry na drodze wymijanie, omijanie, cofanie, wyprzedanie. Przejazd przez skrzyżowania (równorzędne, ze znakami ustalającymi pierwszeństwo, sygnalizacją świetlną. Zachowanie w stosunku do pieszych i rowerzystów, autobusów i pojazdów szynowych jak i innych kierowców.
Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.
Po skończonym kursie, kursantowi zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt egzaminu kategorii B1:

  • teoria 30 zł
  • praktyka 170 zł

Wkrótce w Lambo – Nauka Jazdy