kat-bMając prawo jazdy kategorii B posiadasz uprawnienia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B wynosi: 18 lat.

Jak wygląda szkolenia na kat. B:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym program szkolenia obejmuje: zawracanie na skrzyżowaniu i z wykorzystaniem infrastruktury drogi, elementy manewrów parkowania jazda po drogach z ograniczoną prędkością jak i poza obszarem zabudowanym lub na drogach o prędkości większej niż 60 km/h. Manewry na drodze wymijanie, omijanie, cofanie, wyprzedanie. Przejazd przez skrzyżowania (równorzędne, ze znakami ustalającymi pierwszeństwo, sygnalizacją świetlną. Zachowanie w stosunku do pieszych i rowerzystów, autobusów i pojazdów szynowych jak i innych kierowców.

Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.
Po skończonym kursie, kursantowi zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt egzaminu kategorii B:

  • teoria 30 zł
  • praktyka 140 zł