kat-a2Mając prawo jazdy kategorii A2 posiadasz uprawnienia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A2 wynosi: 18 lat.

Jak wygląda szkolenia na kat. A2:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym program szkolenia obejmuje takie elementy jak: budowa motocykla, czynności związane z przygotowaniem motocykla do jazdy, przyspieszanie, prawidłowa praca skrzynią biegów, hamowanie (prawidłowe używanie hamulców), tor jazdy w zakresie pasa ruchu, pokonywanie zakrętów (tor jazdy bezpieczny, optymalny), manewrowanie motocyklem (zawracanie, omijanie), jazda szybka po zakrętach
Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.
Po skończonym kursie kursantowi zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt egzaminu kategorii A2:

  • teoria 30 zł
  • praktyka 180 zł

Uwaga! Rozpoczęcie kursu - sezon 2016