kat-a1Mając prawo jazdy kategorii A1 posiadasz uprawnienia do kierowania:

  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A1 wynosi: 16 lat.

Jak wygląda szkolenia na kat. A1:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym program szkolenia obejmuje takie elementy jak: budowa motocykla, czynności związane z przygotowaniem motocykla do jazdy, przyspieszanie, prawidłowa praca skrzynią biegów, hamowanie (prawidłowe używanie hamulców), tor jazdy w zakresie pasa ruchu, pokonywanie zakrętów (tor jazdy bezpieczny, optymalny), manewrowanie motocyklem (zawracanie, omijanie), jazda szybka po zakrętach
Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.
Po skończonym kursie kursantowi zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt egzaminu kategorii A1:

  • teoria 30 zł
  • praktyka 180 zł

Uwaga! Rozpoczęcie kursu - sezon 2016