kat-amMając prawo jazdy kategorii AM posiadasz uprawnienia do kierowania:

  • czterokołowcem lekkim (pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h),
  • motorowerem (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii AM wynosi: 14 lat.

Jak wygląda szkolenia na kat. AM:

Szkolenie obejmuje minimum 5 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych, praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym program szkolenia obejmuje takie elementy jak: budowa motocykla, czynności związane z przygotowaniem motocykla do jazdy, przyspieszanie, prawidłowa praca skrzynią biegów, hamowanie (prawidłowe używanie hamulców), tor jazdy w zakresie pasa ruchu, pokonywanie zakrętów (tor jazdy bezpieczny, optymalny), manewrowanie motocyklem (zawracanie, omijanie), jazda szybka po zakrętach

Koszt egzaminu kategorii AM:

  • teoria 30 zł
  • praktyka 140 zł

Uwaga! Rozpoczęcie kursu - sezon 2016