kat-aMając prawo jazdy kategorii A posiadasz uprawnienia do kierowania:

  • motocyklem,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii A1,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii A2.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A wynosi: 20 lat: jeżeli posiadasz co najmniej od 2 lat prawo jazdy kat. A2, lub 24 lata jeśli nie posiadasz prawa jazdy kat. A2.

Jak wygląda szkolenia na kat. A:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym program szkolenia obejmuje takie elementy jak: budowa motocykla, czynności związane z przygotowaniem motocykla do jazdy, przyspieszanie, prawidłowa praca skrzynią biegów, hamowanie (prawidłowe używanie hamulców), tor jazdy w zakresie pasa ruchu, pokonywanie zakrętów (tor jazdy bezpieczny, optymalny), manewrowanie motocyklem (zawracanie, omijanie), jazda szybka po zakrętach
Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.
Po skończonym kursie, kursantowi zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt egzaminu kategorii A:

  • teoria 30 zł
  • praktyka 180 zł

Uwaga! Rozpoczęcie kursu - sezon 2016